Security

Sekretesspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicyn beskriver hur Onefin AB samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. Onefin AB (nedan kallat “Onefin” eller “vi”) använder de personuppgifter som användaren frivilligt lämnat i samband med registrering. Vi åtar oss att skydda integriteten för personer som besöker vår webbplats, personer som registrerar sig för att använda vår tjänst (”Kunder”).

Denna personuppgiftspolicy beskriver dina rättigheter till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig Onefin AB är ansvarig för att dina personuppgifter som samlas in behandlas på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

När samlar vi in personuppgifter?

 • När du använder våra produkter
 • När du registrerar dig för information via våra webbplatser
 • När du interagerar med oss personligen, via telefon, via e-post, via sociala medier eller via våra webbplatser
 • När du registrerar dig för ett evenemang

Varför samlar vi in personuppgifter?

 • Förbättra och utveckla vår produkt
 • Utför avtalsenliga skyldigheter som leverans, fakturor, betalningar och support i enlighet med våra avtal med dig som kund

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Grundläggande kontaktinformation som namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, jobbtitel och adress
 • Feedback eller frågor om våra produkter, service eller Onefin AB
 • Din unika användarinformation såsom inloggnings-ID, användarnamn och lösenord
 • Trafikinformation som tillhandahålls av din webbläsare såsom webbläsartyp, enhet, språk och IP-adress.
 • E-postbeteende som vilka e-postmeddelanden från oss du öppnar, när du läser dem och hur.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Onefin samlar i allmänhet in personuppgifter direkt från dig. I vissa fall samlar vi också in personuppgifter om dig om ditt företag är kund hos Onefin, genom att till exempel en annan person registrerat dig som användare i vårt system. Du kommer i så fall få en notis via e-post. Vi använder cookies och annan spårningsteknik när du använder våra webbplatser, våra produkter och interagerar med oss per e-post för att optimera din användarupplevelse.

Hur länge kommer vi att lagra personuppgifter?

Personuppgifterna sparas under pågående kundrelation. För att avsluta kundrelation måste Användaren själv komma in med begäran till contact@onefin.io. Se även Återkalla samtycke.

Återkalla samtycke

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills Du återkallar ditt samtycke eller avslutar ditt konto. Det gör Du genom att mejla contact@onefin.io och anger det i mejlet. När samtycket upphör att gälla raderas uppgifterna skyndsamt som Du angivit eller delgivit oss på Onefin. Ifall du väljer att radera uppgifterna kan du inte längre komma åt tjänsten via din användare. Ändring, rättning eller radering av personuppgifter Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom. Begäran om ändring, rättning eller radering av personuppgifter gör Du via e-post, contact@onefin.io och anger det i mejlet. Cookies och pixeltaggar Vi använder digital spårningsteknik för att samla in information om våra webbplatsbesökare och deras interaktioner. Onefin använder cookies på olika sätt för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Cookies är små textfiler som skiljer en webbläsare från en annan. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies, eftersom det krävs av de flesta webbplatser. Du kan dock ändra dina webbläsarinställningar för att vägra cookies, blockera cookies från tredje part eller för att ange när en cookie skickas. Pixel-taggar är skript som körs när en användare besöker en webbplats eller öppnar ett epostmeddelande. Det laddar i sin tur en tredjeparts-cookie till din webbläsare eller registrerar att ett e-postmeddelande har öppnats. Du hittar allt du behöver veta om cookies här: https://www.allaboutcookies.org/.

GDPR

All hantering av personuppgifter sker i enlighet EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan Du läsa mer om dessa regler. Ändringar av denna personuppgiftspolicy Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Alla ändringar av denna personuppgiftspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Hur man kontaktar oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor angående vår personuppgiftspolicy:

• E-post till contact@onefin.io

• För ytterligare kontaktinformation besök vår hemsida https://onefin.io/