Vad är ESG?

Thursday, June 15, 2023

Vad är ESG? Environmental, Social & Governance

I nuvarande marknad börjar hållbarhet och energiprestanda bli allt mer viktiga för investerare och finansiärer. Tidigare har det kanske räckt att ett case har en kommersiell bas, men trenden är att ESG börjar spelar en avgörande roll i att bedöma företags möjligheter att finansiera sina investeringar.

Men vad är då ESG och Grön Finansiering? ESG representerar de tre pelarna inom hållbarhet: miljö (Environmental), sociala faktorer (Social) och styrning (Governance). Det handlar om att bedöma företagens prestationer och inverkan på dessa områden. Grön Finansiering å andra sidan syftar till att finansiera projekt och företag som har en positiv miljöpåverkan.

Onefins ESG-lösningar består av att integrera ESG-data och göra den lättillgänglig för våra kunder. Genom att använda Onefin kan företag enkelt samla in, analysera och identifiera möjligheter för Grön Finansiering.

Vi hjälper företag att:

  1. Integrera sin ESG-data, energideklarationerna och dess mätvärden och alla dokument för underlagen.
  2. Identifiera grön finansiering, vi har sammanställt de marknadsmässiga villkoren för Grön Finansiering och kan hjälpa er ta fram underlag och benchmarks för att förhandla upp grön finansiering.
  3. Rapportera hållbarhetsprestationer: Onefins underlättar genereringen av detaljerade ESG-rapporter för att kommunicera företagets hållbarhetsarbete. Genomsnittlig viktad energiklass, energiprestanda och green-asset ratio är några av nyckeltalen vi kan ta fram.

Ifall ni är intresserade av att veta mer och vill förenkla ert hållbarhetsarbete kan ni kontakta oss så visar vi gärna en kostnadsfri demo av vår produkt.

Related articles