Vad är Cash Management?

Vad är Cash Management?

*** Blog post in Swedish ***

Med nuvarande marknadsläge är det viktigare än någonsin att ha kontroll på sina finansiering och bolagets likviditet. Cash-management i en koncernstruktur är avgörande för att se till att likvida medel allokeras effektivt mellan olika dotterbolag. Att få en helhetsbild av koncernens kassaflöden, inkomster, utgifter och investeringar är centralt för att få effektiv styrning.

En vanlig lösning är cash-pool som finns som alternativ hos de flesta stora banker. Då sätts en kontostruktur upp som speglar ägandet i koncernen, och pengar kan allokeras internt till de olika dotterbolagen automatiskt. Cash-pools är ofta kostsamma och kan kräva en del administrativ komplexitet, och är inte tillgängligt för alla kunder.

Onefin har en alternativ lösning för effektiv cash management, med vår plattform kan du enkelt samla in och integrera data från olika bolag och få en helhetsbild av koncernens kassaflöden i realtid. Våra funktioner gör det möjligt för dig att effektivt planera och analysera likviditeten i koncernen genom att sammanställa data från banken, dina finansieringar och skattebeslut.

I Onefin kan du få en översikt av koncernens kassaflöden, med vårt verktyg kan du enkelt se intäkter, utgifter och investeringar för varje bolag inom koncernen. Det ger dig en tydlig bild av var pengarna kommer ifrån och var de används.

Du kan även proaktivt hantera din likviditet, genom att ha tillgång till realtidsdata inom koncernen. Du kan identifiera eventuella eventuella likviditetsunderskott i olika dotterbolag i förväg och simulera åtgärder som avyttringar, internlån, återbetalningar av lån eller nyemissioner.

Vår plattform automatiserar även många av de rutinmässiga uppgifterna inom cash management-processen, vilket minskar manuellt arbete och frigör tid för strategisk analys och beslutsfattande.

Ifall du är intresserad av Onefins lösningar är du välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer.